Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Jarosław Ciołek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Ciołek, ul. Romualda Traugutta 12/3, 58-100 Świdnica, NIP: 8842670969 (Kancelaria).

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia usług pomocy prawnej i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii oraz w celach kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii jako administratora, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania i prośby o kontakt skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej lub uzyskania informacji poprzedzających jej zawarcie. Podanie danych osobowych w celach kontaktowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania i prośby skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie naszym współpracownikom, podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotom, za pomocą których Kancelaria realizuje wskazane powyżej cele oraz innym administratorom działającym na nasze zlecenie (np. biura rachunkowe, Poczta Polska, firmy kurierskie, biura tłumaczeń, podmioty utrzymujące infrastrukturę IT Kancelarii, organy samorządu zawodowego radców prawnych).

 

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym świadczenia usług pomocy prawnej (trwania umowy), a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów podatkowych.

 

W Kancelarii nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług pomocy prawnej.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa, w tym ochronę firewall na serwerze Getspace (www.getspace.pl), certyfikat SSL oraz wtyczkę zabezpieczającą WordPress.

 

Jeżeli będzie Pani/Pan miała/miał pytania lub wątpliwości związane z naszymi działaniami, które dotyczą Pani/Pana danych osobowych, prosimy o ich przesłanie na adres poczty elektronicznej: biuro@ciolekkancelaria.pl

 

Jeżeli będzie Pani/Pan miała/miał zastrzeżenia związane z naszymi działaniami, które dotyczyć będą Pani/Pana danych osobowych, może Pani/Pan zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odnośniki do innych stron internetowych

 

Na niniejszej stronie internetowej znajdują się linki do innych stron internetowych (w szczególności do portalu Facebook). Administrator (Kancelaria) nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach internetowych zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych. Zachęcamy jednak do zapoznania się ze stosowaną przez te strony internetowe polityką prywatności.

 

Portal Facebook

Jeżeli korzysta Pani/Pan ze strony internetowej Kancelarii na portalu Facebook i posiada Pani/Pan konto na portalu Facebook, informujemy, że jeśli w trakcie odwiedzin na stronie (witrynie) Kancelarii jest Pani/Pan zalogowana/zalogowany na portalu Facebook lub jeżeli posiada Pani/Pan aktywne pliki cookies portalu Facebook, które są zapisane w Pani/Pana urządzeniu końcowym, firma Facebook ma możliwość przypisania takich odwiedzin na stronie internetowej Kancelarii na portalu Facebook do Pani/Pana profilu na portalu Facebook. Wynika to z umieszczenia na portalu Facebook przycisku „Lubię to”. Dla przekazania informacji nie jest konieczne kliknięcie przycisku „Lubię to”. Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez firmę Facebook, a także informacje o ustawieniach dotyczących ochrony prywatności, dostępne są w polityce ochrony danych firmy Facebook.

Polityka cookies

Strona internetowa Kancelarii nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies („ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej, wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika stron internetowych i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika), 
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach strony internetowej Kancelarii stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies są natomiast przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika strony internetowej.

W ramach strony internetowej Kancelarii stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies, które są wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. pliki cookies, które są wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej
  • „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
  •  „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika strony internetowej, np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik strony internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.