Co jest dla nas ważne/Filozofia pracy

Wysoki poziom kompetencji merytorycznych

Zaangażowanie i terminowość

Zrozumiały język
(w pismach i podczas spotkań)

Sprawne dokonywanie właściwej oceny sytuacji

Komunikatywność

Proponowanie konkretnych rozwiązań

Szacunek dla klienta i jego czasu

Skrupulatność

Dobra, przyjazna atmosfera